Grillfest lördag 20. juli 2013 från klockan 17Bingo onsdagar klockan 19 

Alarmavdelningens övning torsdagar klockan 19 Ungdomars övning måndagar klockan 18:00