Kylmälä FBK's utrustningar

Picture 0 Picture 1 Picture 2 Picture 3 Picture 4
ks512 fram ks512 bakom ks512 baklucka ks532 höger sida ks572 vänster sida
Picture 5 Picture 6 Picture 7 Picture 8 Picture 9
ks512 höger sida ks512 höger bakskåp ks512 höger mellanskåp ks512 höger mellanskåp öppet ks512 höger framskåp
Picture 10 Picture 11 Picture 12 Picture 13
ks512 vänster sida ks512 vänster framskåp ks512 vänster mellanskåp ks512 vänster bakskåp